ལིས་ཁི་ཆང་རྫ་ཆུ་དང་མའེ་ཀུང་གཙང་བོའི་མཉམ་ལས་ཀྱི་མགོ་ཁྲིད་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པར་ཞུགས་རྒྱུ་རེད།

སྤེལ་དུས། 2018-01-05ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད