ལི་ཁེ་ཆང་ཟླ་ཆུ་དང་མེ་ཀུང་གཙང་པོའི་མཉམ་ལས་ཀྱི་མགོ་ཁྲིད་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པར་ཞུགས་པ་མ་ཟད་ཁམ་བོད་དི་ཡར་དངོས་སུ་འཚམས་འདྲིར་ཕེབས་རྒྱུ་རེད།

སྤེལ་དུས། 2018-01-05ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད