ལིས་ཁི་ཆང་གིས་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་བཀའ་རྒྱ་ལྟར་བཟོ་བཅོས་བྱས་རྗེས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་བཟའ་ཚྭའི་ཆེད་གཉེར་བྱེད་ཐབས་ལ་མཚན་རྟགས་བཀོད།

སྤེལ་དུས། 2018-01-05ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད