རྒན་གསོའི་མ་དངུལ་གྱི་མངག་གཏོང་གི་ལོ་ཐོག་མའི་ཁེ་སྤོགས་ལོན་ཚད་བརྒྱ་ཆའི་5ལས་བརྒལ་བའི་རེ་བ་ཡོད།

སྤེལ་དུས། 2018-01-05ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད