ལི་ཁེ་ཆང་གིས་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་བཀའ་རྒྱར་མཚན་བཀོད་ནས་དག་བཅོས་བྱས་རྗེས་ཀྱི་ཚྭའི་ཆེད་གཉེར་བྱེད་ཐབས་སྤྱི་བསྒྲགས་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2018-01-05ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད