རང་ལྗོངས་ཀྱིས་ཏང་གིས་ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུ་བའི་དགོངས་དོན་ལག་བསྟར་དོན་འཁྱོལ་བྱེད་པའི་རིག་རྩལ་གཤམ་སྤེལ་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་བ།

སྤེལ་དུས། 2018-01-08ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད