ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་དང་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཚན་རིག་ལག་རྩལ་ལ་གཟེངས་བསྟོད་བྱེད་པའི་ཚོགས་ཆེན་གཟབ་རྒྱས་ངང་འཚོགས།

སྤེལ་དུས། 2018-01-09ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད