ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་དང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་སྡོད་ཁང་འཛུགས་སྐྲུན་ཐིང་གི་རྟོག་ཞིབ་ཚོ་ཆུང་བཞུགས་མོལ་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2018-01-09ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད