ཧེ་ཝེན་ཧའོ་ཡིས་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་སྲིད་ཁྲིམས་ལྷན་ཁང་གི་ཚང་འཛོམས་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་བ།

སྤེལ་དུས། 2018-01-10ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད