ཙེང་དབན་མིང་གིས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་པའི་སྒྱུར་བཅོས་ལས་དོན་གྱི་སྐུལ་སྤེལ་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གཉིས་པའི་ཐོག་ཆེའི་གསུང་བཤད་གནང་བ།

སྤེལ་དུས། 2018-01-10ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད