ཧྥང་ཧྥོང་ཧུའེ་ཡི་ལྐོག་རྔན་སྤྲོད་ལེན་གྱི་ཉེས་བསགས་གནད་དོན་དང་ཁུངས་ཀྱིས་ཁྲིམས་ལྟར་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུར་རྩིས་སྤྲད།

སྤེལ་དུས། 2018-01-10ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད