མ་དངུལ་སྒོར་དུང་ཕྱུར་ཆིག་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་བཏང་ནས་མིང་ཅང་གཙང་པོ་དང་རྒྱལ་མོ་རྡུལ་ཆུའི་སྟོད་རྒྱུད་ས་ཁུལ་ལྗང་འགྱུར་བྱེད།

སྤེལ་དུས། 2018-01-10ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད