རང་རྒྱལ་གྱིས་ཀའོ་ཅིན་ཨང་རྟགས་དང་པོའི་འཁོར་སྐར་ཐིག་གསུམ་དང་ཐིག་བཞི་རྟགས་ཅན་བདེ་བླག་ངང་འཕངས།

སྤེལ་དུས། 2018-01-10ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད