རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆེས་མཐོ་བའི་ཚན་རྩལ་བྱ་དགའ་ཐོབ་མཁན་ཝང་ཙེ་ཧྲན་གྱིས་རྒྱལ་སྲུང་གི་ཚན་རིག་ཞིབ་འཇུག་ཡག་པོ་བྱས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་སྟོབས་ལྡན་གཏོང་བའི་དམ་བཅའ་བརྗེད་མི་སྲིད་ཅེས་བཤད།

སྤེལ་དུས། 2018-01-10ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད