ལི་ཁེ་ཆང་པེ་ཅིན་དང་ཞལ་གྱེས་ནས་ཟླ་ཆུ་དང་མེན་ཀོང་གཙང་པོའི་འགོ་ཁྲིད་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པའི་ནང་ཞུགས་པ་མ་ཟད་ཁམ་བོད་དི་ཡར་དངོས་སུ་འཚམས་འདྲི་གནང།

སྤེལ་དུས། 2018-01-11ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད