ལྗོངས་ཡོངས་ཀྱི་རྩ་འཛུགས་མི་དོན་ཚན་པའི་ལས་བྱེད་པའི་ལྟ་སྐུལ་ལས་དོན་གྱི་ཆེད་དོན་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པ།

སྤེལ་དུས། 2018-01-11ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད