ལིས་ཁི་ཆང་རྫ་ཆུ་དང་མེ་ཀོང་གཙང་བོའི་ཐེངས་གཉིས་པའི་མགོ་ཁྲིད་པའི་གྲོས་ཚོགས་སུ་ཞུགས་པ་མ་ཟད་ཁམ་པུ་ཁྲེ་ལ་དངོས་སུ་འཚམས་འདྲི་མཛད།

སྤེལ་དུས། 2018-01-11ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད