ལིས་ཁི་ཆང་རྫ་ཆུ་དང་མེ་ཀོང་གཙང་བོའི་མཉམ་ལས་ཀྱི་མགོ་ཁྲིད་པའི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གཉིས་པར་ཞུགས།

སྤེལ་དུས། 2018-01-12ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད