བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་སྔ་བཅུ་གསུམ་རིང་གི་ཞིང་པའི་ཐོན་རྫས་ཀྱི་སྤུས་ཚད་བདེ་འཇགས་ལས་དོན་འཕེལ་རྒྱས་དམིགས་ཚད་འཆར་འགོད་ཞེས་པ་པར་འགྲེམ་བྱས་པ།

སྤེལ་དུས། 2018-01-12ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད