ལིས་ཁི་ཆང་རྫ་ཆུ་དང་མེ་ཀོང་གཙང་བོའི་མཉམ་ལས་ཀྱི་མགོ་ཁྲིད་པའི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གཉིས་པར་ཞུགས།

སྤེལ་དུས། 2018-01-12ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད