ཡོ་རོབ་མནའ་འབྲེལ་དང་ཧྥ་རན་སེ།འཇར་མན།དབྱིན་ཇི་བཅས་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་གྱིས་དབྱི་ལང་གི་ཉིང་རྡུལ་ཆིངས་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་བསྐྱར་བསྒྲགས་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2018-01-13ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད