རང་རྒྱལ་གྱིས་སྐམ་སའི་ལྟ་ཞིབ་འཁོར་སྐར་གསུམ་པ་རྟགས་ཅན་འཕེན་གཏོང་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་།

སྤེལ་དུས། 2018-01-14ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད