ཨ་རིས་གནས་སྐབས་སུ་དབྱི་ལང་གི་ཉིང་རྡུལ་གནད་དོན་ཆིངས་ཡིག་ལས་ཕྱིར་མི་འབུད་པ་ཐག་བཅད།

སྤེལ་དུས། 2018-01-14ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད