ཡུལ་ཤུལ་གྲོང་ཁྱེར་གྱིས་དགུན་དཔྱིད་དུས་ཀྱི་མེ་འགོག་ལས་ཀའི་སྐུལ་སྤེལ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས།

སྤེལ་དུས། 2018-01-24ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད