དཀར་མཛེས་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་དང་ཐའེ་ཕིང་དབྱང་འཛུགས་སྐྲུན་ཚོགས་པས་མ་གཏོང་མཉམ་ལས་ཀྱི་གྲོས་མོལ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས།

སྤེལ་དུས། 2018-01-25ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད