མའོ་རྫོང་ཆའང་རིགས་ཀྱི་འཚེམ་མ་ལི་ཞིན་ཞའི་ལ་སི་ཁྲོན་གྱི་ལག་ཤེས་འཇོན་མི་ཞེས་པའི་མཚན་སྙན་ཐོབ།

སྤེལ་དུས། 2018-01-27ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད