ཧྲན་ཞིས་ཁོ་ཡུག་ལྡོག་སྐུལ་ལུགས་བསྒྱུར་བྱས་ནས་འབག་མེད་ལུགས་བསྒྱུར་འཕེལ་རྒྱས་ལམ་དུ་བསྐྱོད།

སྤེལ་དུས། 2018-01-28ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད