ཧའོ་ནན་གྱིས་སྨན་བཅོས་ཉེན་འགོག་འགན་སྲུང་གི་རྩིས་ཞུ་བྱེད་ཚད་མཐོར་འདེགས་བཏང་ནས་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་མང་ཚོགས་ལ་ནད་ལྟ་དཀའ་བའི་གནད་དོན་བསལ།

སྤེལ་དུས། 2018-01-29ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད