གསར་གཏོད་མཉམ་ལས་བྱས་ནས་སི་ཁྲོན་བོད་ཁུལ་གྱི་ས་ཁོངས་བརྒལ་བའི་སྤེལ་ཁུལ་དཔེ་མཚོན་སྐྲུན།

སྤེལ་དུས། 2018-01-29ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད