སུའེ་ཙེར་ཏ་བོ་སིའི་ཚོགས་ཞུགས་པས་ཀྲུང་གོའི་ཁ་དན་ཚིག་གནས་ཀྱི་ཀུན་སྤྱོད་ལ་བསྟོད་བསྔགས་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2018-01-29ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད