༼ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་རྒྱལ་སྐྱོང་སྲིད་གཉེར་གླེང་བ༽ཞེས་པའི་དེབ་དང་པོ་ཡང་བསྐྱར་པར་འགྲེམ་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2018-01-29ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད