ཧྭ་ལུང་ཨང་རྟགས་དང་པོའི་རྟགས་དང་པོའི་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ཀྱི་གནོན་ཤུགས་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ལྷུ་སྒྲིག་ལས་ཀ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་།

སྤེལ་དུས། 2018-01-29ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད