ཧྥུའུ་ཅན་ཞིང་ཆེན་གྱིས་ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུ་བའི་དགོངས་དོན་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་སྒྲོག་བཤད་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2018-01-29ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད