དོ་དགོང་ཀྲུང་དབྱང་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་གིས་ཤམ་བྷ་ལའི་ཞིང་ཁམས་ཞེས་པ་བསྐྱར་གཏོང་བྱེད་རྒྱུ་རེད།

སྤེལ་དུས། 2018-01-30ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད