ཅི་ལིན་ཞིང་ཆེན་གྱིས་དུས་རབས་གསར་བའི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དགོངས་དགོན་དྲིལ་སྒྲོག་གནས་བཙུགས།

སྤེལ་དུས། 2018-01-30ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད