ཅི་ལིན་ཞིང་ཆེན་གྱིས་དུས་རབས་གསར་བའི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དགོངས་དོན་དྲིལ་སྒྲོག་གནས་བཙུགས།

སྤེལ་དུས། 2018-01-30ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད