རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་རྒྱུན་ཨུའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོ་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་གསུམ་ཉིན་འཚོགས་རྒྱུ་ཐག་བཅད།

སྤེལ་དུས། 2018-01-31ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད