ཆེས་མཐོ་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་དང་ཆེས་མཐོ་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་གིས་ཐོན་དབང་སྲུང་སྐྱོུང་དང་འབྲེལ་བའི་དཔེ་མཚོན་གྱོད་དོན་སྤྱི་་བསྒྲགས་བྱེད།

སྤེལ་དུས། 2018-01-31ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད