རང་རྒྱལ་གྱི་གནམ་དཔྱོད་སྲུང་སྐར་ཐོག་མ་སྟེ་ཤེས་མིག་ཅེས་པ་དངོས་སུ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་མགོ་བརྩམས།

སྤེལ་དུས། 2018-01-31ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད