ཆེས་མཐོ་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་དང་ཆེས་མཐོ་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་གཉིས་ཀྱིས་ཐོན་དབང་སྲུང་སྐྱོང་ཉེས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་དཔེ་མཚོན་གྱོད་དོན་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2018-01-31ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད