གཞིས་རྩེས་རི་སྔོན་ཆུ་དྭངས་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱས་ཏེ་མཉམ་དུ་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་བོད་ལྗོངས་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་པ།

སྤེལ་དུས། 2018-02-01ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད