ཝང་ཡང་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་གནས་སྐོར་བྱ་བའི་པུའུ་རིམ་པའི་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་འདུར་ཞུགས།

སྤེལ་དུས། 2018-02-01ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད