ཁེ་ལས་གསར་པ་བསྲེས་སྦྱོར་ལེགས་སྒྲིག་བྱས་ཏེ་དྲྭ་རྒྱའི་བདེ་འཇགས་ཀྱི་གདུང་འདེགས་ནུས་པ་ཐོན།

སྤེལ་དུས། 2018-02-02ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད