འདུས་ཁུལ་དང་སློབ་གྲྭ་རུ་སོང་ནས་ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུ་པའི་སྙིང་དོན་མི་སེམས་སུ་འཇགས་པར་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2018-02-02ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད