དུས་རབས་གསར་བའི་ངོ་འཕྲད་བཞུགས་མོལ་ཞེས་པ་མཁར་སྡེ་དང་སློབ་གྲྭ་རུ་བསྐྱོད་དེ་ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུ་བའི་དགོངས་དོན་མིའི་སེམས་སུ་འཇགས་པར་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2018-02-02ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད