༢༠༡༨ལོའི་དཔྱིད་གསར་དུས་སུ་གཞི་རིམ་དུ་བསྐྱོད་པའི་བཅར་འདྲི་བྱེད་སྒོ་དང་དཔྱིད་འདྲེན་དྲིལ་བསྒྲགས་ལས་ཀ་སྤེལ་འགོ་ཚུགས།

སྤེལ་དུས། 2018-02-02ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད