ཤང་གྲོང་གྲ་རྒྱས་གཏོང་བའི་འཐབ་ཇུས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ་ཞིང་གསུམ་ལས་དོན་གྱི་རྣམ་པ་གསར་པ་གཏོད་དགོས།

སྤེལ་དུས། 2018-02-03ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད