རྔ་བ་ཁུལ་གྱི་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་དང་སི་ཁྲོན་མཁའ་འགྲུལ་ཚོགས་པས་འཐབ་ཇུས་མཉམ་ལས་གྲོས་ཆིངས་ལ་མིང་རྟགས་བཀོད།

སྤེལ་དུས། 2018-02-03ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད