ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་དམག་དཔུང་གི་ཏང་གི་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གསུམ་པའི་འཐུས་མི་ལ་མཇལ་འཕྲད་གནང་།

སྤེལ་དུས། 2018-02-03ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད