ཆབ་མདོས་ལས་བྲལ་དང་ལས་འཁྱུར་ངལ་གསོ་བྱས་པའི་ལས་བཟོ་པར་འཚམས་འདྲི་བྱེད་པའི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ།

སྤེལ་དུས། 2018-02-04ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད